تایید گواهینامه سواد رسانه

برای دریافت تاییده گواهینامه کافیست کد ملی مندرج در گواهینامه را در کادر زیر وارد نموده و روی دکمه جستجو کلیک کنید.

این سامانه جدیدا طراحی شده و گواهینامه های صادره پیش از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ در حال بارگزاری هستند.